Korekty

Korekta sprzedaży

Menu -> Sprzedaż -> Korekty sprzedaży

Opis szczegółowy:

elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/korekta

AttachmentSize
Zrzut ekranu-12.png249.39 KB

problemy i pytania

Nie mogę skorygować praragonu typu B

Paragonu typu B, nie można skorygować więcej :

elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz

Korekta zakupu

Menu -> Zakup -> Korekty zakupu

Opis szczegółowy:

elaboro.pl/ksiazka/zakup/korekty

AttachmentSize
Zrzut ekranu-11.png246.17 KB

problemy i pytania

Faktura korygująca zbiorcza na kilka faktur

W tej chwili nie ma w programie funkcjonalności, aby na jednym dokumencie wpisywać kilka korekt do kilku faktur, trzeba ten dokument rozbić na poszczególne korekty